ถามแพทย์

  • เวลามีเพศสัมพันธ์ จะล้างทุกครั้ง แต่มีอยู่ครั้งหนึ่ง ลืมล้าง แล้วมาล้างตอนเช้า จะท้องไหม

  •  Kanchanarak Sutanon
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะ คือหนูไปเที่ยวกับแฟน ปกติเวลามีเพศสัมพันธ์ ก็จะล้างกลังทำภาระกิจเสร็จ ทุกครั้ง แต่มีอยู่หนึ่งครั้งที่ลืมล้าง เผลอหลับไป แค่ตื่นเช้ามาล้างปกติ นี่จะท้องมั้ยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Kanchanarak Sutanon,

                       การมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยป้องกัน และไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาคุมฉุกเฉิน เป็นต้น ก็ย่อมจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ ส่วนการสวนล้างช่องคลอดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ จะไม่ได้ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะ ดังนั้น แม้จะล้างช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์ทันที หรือค้างคืนไว้แล้วจึงล้าง จึงไม่ได้แตกต่างกัน คือโอกาสที่จะตั้งครรภ์จะมีได้เสมอ ดังนั้น หากยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ หลังจากนี้ ก็ควรหาวิธีวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ เช่น ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด แผ่นแปะคุมกำเนิด เป็นต้น