ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งใน ก่อนครบฉีดยยาคุม1วัน จะท้องหรือไม่

  •  สุดา 'รัตน์
    สมาชิก
    หลังในก่อนจะครบกำหยดฉีดยาคุมแค่1 วันจะท้องมั้ยค่ะ ฉีดมา2 เข็มแล้ว

    สวัสดีครับ คุณสุดารัตน์ 

                  การคุมกำเนิดแบบฉีดนั้น มีประสิทธิภาพการคุมกำเนิดที่สูงมากกว่า99เปอร์เซนต์ครับ ดังนั้น หากไมไ่ด้ขาดฉีดยาต่อเนื่องแต่อย่างใด ฤทธิ์ของการคุมกำเนิดก็ยังมีอยู่ครับ โอกาสตั้งครรภ์จึงน้อยมากๆครับ