ถามแพทย์

  • หลังผ่าตัดถุงน้ำดีแบบส่องกล้องมา 10 วัน สามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหม

  • หลังผ่าตัดถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง สามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ ภายหลังผ่ากี่วันครับ กรณีผม ผ่าแล้ว 10 วัน สามารถขับขี่ได้ไหมครับ เพราะจำเป็นจะต้องไปทำงานครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ เพลินวาน ใจดี,

                      หลังการผ่าตัดถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง แผลของของชั้นผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง จะสมานตัวและหายภายใน 5-10 วัน ส่วนกล้ามเนื้อผนังหน้าท้องที่อยู่ลึกลงไปจากผิวหนัง จะใช้เวลาในการสมานตัวนานประมาณ 4-6 สัปดาห์

                       ดังนั้น หากผ่าตัดมาได้ 10 วัน แผลภายนอกได้รับการตัดไหมแล้ว หรือหากเป็นไหมละลาย ไหมได้ะลายหมดและแผลหายสนิทแล้ว ก็สามารถที่จะทำกิจวัตรประจำทั่วไปตามปกติค่ะ แต่ยังไม่ทำงานหนัก เช่น การยกของหนักต่างๆ การออกกำลังกายและเล่นกีฬาต่างๆ โดยควรรอให้ครบอย่างน้อย 1 เดือนก่อนค่ะ

                        ส่วนการขับขี่มอเตอร์ไซด์นั้น หากเป็นการขับขี่ทางเรียบ ก็สามารถขี่ได้ แต่ควรระวังอย่าให้เกิดอุบัติเหตุค่ะ แต่หากทางที่ขับขี่ มีหลุมบ่อเยอะ หรือขี่แล้วเกิดการกระเทือนต่อหน้าท้องมาก ก็ไม่ควรขับขี่ค่ะ เพราะอาจทำให้บาดแผลภายในหายช้าได้ และมีโอกาสที่จะเกิดไส้เลื่อน คือส่วนของลำไส้เคลื่อนที่ออกจากช่องท้องและเคลื่อนทะลุผ่านกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อของผนังหน้าท้องภายในตรงบริเวณแผลผ่าตัดได้ค่ะ