ถามแพทย์

  • ซื้อชุดตรวจไข่ตกมาตรวจ ตรวจทุกวัน ขึ้น 2 ขีดทุกวัน เพราะอะไร

  •  Nutthanan
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะ ประจำเดือนมาวันที่ 30 มกราคม ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ซื้อชุดตรวจไข่ตกมาตรวจ ตรวจทุกวัน ขึ้น2ขีดทุกวัน เลยอยากทราบว่าทำไมมันถึงขึ้น2ขีดตลอดเลยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Nutthanan,

                            การใช้ชุดตรวจหาการตกไข่จากปัสสาวะ จะเป็นการตรวจหาฮอร์โมน LH จากปัสสาวะ ซึ่งโดยปกติร่างกายก็จะมีฮอร์โมนชนิดนี้อยู่ในกระแสเลือดและปัสสาวะบ้างเล็กน้อยอยู่แล้ว ดังนั้น จึงตรวจพบขึ้น 2 ขีดได้ แต่ขีดที่ 2 ก็จะขึ้นแบบจางๆ คือไม่เข้มเท่ากับขีดแรก หากว่ายังไม่ได้มีการตกไข่เกิดขึ้นค่ะ  แต่เมื่อเข้าใกล้ช่วงที่ไข่จะตก ปริมาณฮอร์โมน LH จะเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว และเมื่อตรวจจะพบขึ้นขีดที่ 2 เข้มเท่ากับขีดแรก จึงจะแปลผลว่ามีการตกไข่เกิดขึ้นค่ะ c]tโดยปกติ เมื่อตรวจจนได้ขีดที่ 2 ชัดเจนแล้ว การตกไข่จะเกิดขึ้นภายในเวลา 12-36 ช.ม.ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ภายใน 48 ช.ม. หลังตรวจพบขึ้นขีดที่ 2 เข้ม ก็จะมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้มากค่ะ