ถามแพทย์

 • หลังประจำเดือนหมด มีเพศสัมพันธ์ได้อีกครั้งตอนไหน อยากทราบวิธีนับวันไข่ตกด้วย

 •  เธอออ
  สมาชิก
  ตามคำถามเลยค่ะ แล้วก็อยากรู้วิธีดูไข่ตกด้วยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ เธออออ,

                      โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นจะมีน้อยมาก หากมีเพศสัมพันธ์ในระยะปลอดภัย ซึ่งการนับระยะปลอดภัย จะมีแบบหน้า 7 และหลัง 7 วัน โดยแบบหลัง 7 วัน ก็คือ วันที่ 1-7 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา อย่างไรก็ตาม หากโดยปกติเป็นคนที่มีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนน้อยกว่า 24 วัน การใช้วิธีนับหลัง 7 วัน ก็จะใช้ไม่ได้

                    ส่วนระยะปลอดภัยแบบหน้า 7 คือ 1-7 วันก่อนที่ประจำเดือนในรอบต่อไปจะมา ทั้งนี้ หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมอแน่นอน  การนับระยะปลอดภัยแบบหน้า 7 วัน จะมีโอกาสผิดพลาดได้มากค่ะ

                    ส่วนวันที่ไข่ตก จะอยู่ที่ประมาณ 14 วันก่อนประจำเดือนจะมา ดังนั้น หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่สม่ำเสมอ เช่น 28 วัน วันที่ไข่ตกคือวันที่ 14 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา 

                      หรือหากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่สม่ำเสมอที่ 30 วัน วันที่ไข่ตกคือวันที่ 16 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา 

                      แต่หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมอ การกำหนดวันไข่ตกอาจเป็นได้ยาก ดังนั้น อาจต้องใช้วิธีอื่นช่วย เช่น การวัดอุณหภูมิร่างกาย การใช้ชุดตรวจหาการตกไข่จากปัสสาวะ เป็นต้น