ถามแพทย์

 • ไปขลิบมาอยากทราบว่าจะช่วยตัวเองได้เมื่อไหร่

 • คือหลังจากขลิบแล้วต้องรออีกกี่เดือนหรอครับถึจะกลัลมาช่วยตัวเองได้

   สวัสดีคะคุณ เมธาวิน ศรีระดา

  เนื่องจากนี้มีเลือดมาเลี้ยงเป็นจำนวนมาก ทำให้การหายของแผลเป็นไปได้ดีกว่าที่อื่นๆ ค่ะ ถ้าแผลหายดีก็สามารถที่จะมีกิจกรรมทางเพศได้ค่ะ แต่จะรู้ได้อย่างไรนะค่ะ คงต้องดูว่าแผลไม่ปวด ไม่บวม ไม่แดง ไม่ร้อน และไม่มีอาการเจ็บค่ะ 

  แต่อย่างไรก็ตามแนะนำว่าอย่างน้อย สองสัปดาห์ แผลควรจะหายดีและมีการติดกันของเนื้อเยื่อดีขึ้นค่ะ 

  อาจจะต้องรอถ้าแผลยังดูไม่ติดนะค่ะ ไม่ควรจะทำกิจกรรมทางเพศที่รุนแรงเกินไปค่ะ เพราะอาจจทำให้มีการฉีดขาดของแผลได้ค่ะ 

   

   สวัสดีคะคุณ เมธาวิน ศรีระดา

  เนื่องจากนี้มีเลือดมาเลี้ยงเป็นจำนวนมาก ทำให้การหายของแผลเป็นไปได้ดีกว่าที่อื่นๆ ค่ะ ถ้าแผลหายดีก็สามารถที่จะมีกิจกรรมทางเพศได้ค่ะ แต่จะรู้ได้อย่างไรนะค่ะ คงต้องดูว่าแผลไม่ปวด ไม่บวม ไม่แดง ไม่ร้อน และไม่มีอาการเจ็บค่ะ 

  แต่อย่างไรก็ตามแนะนำว่าอย่างน้อย สองสัปดาห์ แผลควรจะหายดีและมีการติดกันของเนื้อเยื่อดีขึ้นค่ะ 

  อาจจะต้องรอถ้าแผลยังดูไม่ติดนะค่ะ ไม่ควรจะทำกิจกรรมทางเพศที่รุนแรงเกินไปค่ะ เพราะอาจจทำให้มีการฉีดขาดของแผลได้ค่ะ 

   

   สวัสดีคะคุณ เมธาวิน ศรีระดา

  เนื่องจากนี้มีเลือดมาเลี้ยงเป็นจำนวนมาก ทำให้การหายของแผลเป็นไปได้ดีกว่าที่อื่นๆ ค่ะ ถ้าแผลหายดีก็สามารถที่จะมีกิจกรรมทางเพศได้ค่ะ แต่จะรู้ได้อย่างไรนะค่ะ คงต้องดูว่าแผลไม่ปวด ไม่บวม ไม่แดง ไม่ร้อน และไม่มีอาการเจ็บค่ะ 

  แต่อย่างไรก็ตามแนะนำว่าอย่างน้อย สองสัปดาห์ แผลควรจะหายดีและมีการติดกันของเนื้อเยื่อดีขึ้นค่ะ 

  อาจจะต้องรอถ้าแผลยังดูไม่ติดนะค่ะ ไม่ควรจะทำกิจกรรมทางเพศที่รุนแรงเกินไปค่ะ เพราะอาจจทำให้มีการฉีดขาดของแผลได้ค่ะ