ถามแพทย์

  • หลังค่อมกระดูกหด

  •  Connect Click
    สมาชิก
    พาราไทรอยด์สูงมานานเป็นปีทำให้หลังค่อมเหมือนตัวหดลงถ้ารักษาผ่าแล้ว กระดูกจะกลับมาตรงเหมือนเดิมได้ไหม
    สวัสดีค่ะ คุณ Connect Click @การที่ต่อมพาราไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ จะทำให้กระดูกบาง จนบางรายอาจเกิดกระดูกพรุน ซึ่งหากกระดูกพรุนรุนแรงจะเกิดกระดูกหักยุบตัวลงจนเกิดหลังค่อมได้ค่ะ การผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์จะช่วยลดปัญหากระดูกบางเร็วกว่าปกติได้ค่ะ ทำให้โอกาสเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักในอนาคตลดลง แต่ไม่สามารถทำให้กระดูกที่ยุบตัวจนค่อมให้กลับมาปกติได้นะคะ