ถามแพทย์

  • สมองขาดออกซิเจน 15 นาที ตอนนี้ไม่รู้สึก 16 วัน ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มีโอกาสจะกลับมาเป็นปกติไหม

  • สมองขาดอ๊อกซิเจน15นาทีตอนนี้หลับ16วันแล้วพูดด้ยวกระพริบตานิดแต่ไม่ลืมตาไม่รู้สึกตัวต้องช่วยเครื่องหายใจสมองชักหายแล้วแต่พยายามจะลืมตาแต่ลืมไม่ขึ้นจะฟื้นใหม

     สวัสดีค่ะ คุณ สายใจ ขาวนอก

    จากที่เล่ามา คนไข้น่าจะมีสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน ทำให้คนไข้มีลักษณะเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนิทราได้ค่ะ

    หากต้องการทราบรายละเอียดอาการของคนไข้เพิ่มเติม แนะนำให้สอบถามจากแพทย์ที่ดูแลนะคะ