ถามแพทย์

 • หยุดทานยาคุุมแล้วมีเพศสัมพันธ์ หลั่งนอก กินยาสตรี ประจำเดือนยังไม่มา จะท้องไหม

 •  Nitthaya Jirapitisatcha
  สมาชิก
  หยุดทานยาคุมแล้วมีเพศสัมพันธ์ไม่ใส่ถุงยาง แต่หลั่งนอก แล้วประจำเดือนไม่มาจะท้องไหมค่ะ กินยาสตรีแล้วประจำเดือนก็ยังไม่มา จนตอนนี้จะเริ่มเดือนใหม่แล้วประจำเดือนยังไม่มาเลยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Nitthaya Jirapitisatcha,

                 เมื่อหยุดทานยาคุมกำเนิดแล้ว การทำงานของรังไข่สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติได้เลยค่ะ ดังนั้นหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันต่อหลังจากหยุดทานยาคุมไปแล้ว สามารถที่จะตั้งครรภ์ได้ค่ะ 

                สำหรับการหลั่งนอกนั้น ถือว่ามีประสิทธิภาพต่ำในการคุมกำเนิด โดยโอกาสที่จะตั้งครรภ์ มีได้ตั้งแต่ 4% ถึง 22% 

             การที่ประจำเดือนของคุณ Nitthaya Jirapitisatcha ยังไม่มา จึงอาจเกิดได้จาก

              - การตั้งครรภ์ ดังนั้นหากเลยกำหนดวันที่ประจำเดือนควรจะมาแล้ว ให้ตรวจหาการตั้งครรภ์เป็นลำดับแรกก่อนค่ะ

              - รังไข่ยังไม่กลับมาทำงานเป็นปกติ ในบางรายหากทานยาคุมกำเนิดหรือใช้วิธีคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมนมาเป็นระยะเวลานาน เมื่อหยุดแล้ว อาจต้องใช้เวลาซักระยะกว่ารังไข่จะกลับมาทำงานเป็นปกติได้

              ความเครียด การออกกำลังกายหักโหม พักผ่อนน้อย อดอาหาร มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงเร็วเกินไป ทำให้มีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนเพศของต่อมใต้สมอง

                หากตรวจแล้วไม่พบการตั้งครรภ์ แนะนำให้รอดูประจำเดือนไปซักระยะค่ะ ในระหว่างนี้ หากไม่ต้องการที่จะตั้งครรภ์ ควรใช้ถุงยางอนามัย หรืออาจเริ่มทานยาคุมกำเนิดแผงใหม่ก็ได้ค่ะ แต่ต้องใช้ถุงยางอนามัยไปก่อนอย่างน้อย 7 วันหรืองดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนจนกว่ายาคุมแผงใหม่จะออกฤทธิ์ค่ะ

  Nitthaya Jirapitisatcha  Nitthaya Jirapitisatcha
  สมาชิก
  เลยเวลาที่ประจำเดือนมา 1 อาทิตย์แล้วคะ แต่ยังไม่ไปตรวจ เริ่มกินยาแผงใหม่ได้เลยไหมค่ะหรือว่าต้องตรวจก่อนค่ะ