ถามแพทย์

 • หยุดกินยาคุม ประจำเดือนไม่มา

 •  ซอน ปอ
  สมาชิก
  กินยาคุม21เม็ด ยาคุมหมดวันที่1 มกรา ประจำเดือนมา วันที่5 ถึงวันที่9 จากนั้นก็ไม่ได้กินยาคุม มีอะไรกับแฟน แบบไม่ได้ป้องกัน วันที่15 จนถึงวันนี้ ประจำเดือนก็ยังไม่พอ ปกติ พอครบ28วัน ประจำเดือนต้องมา เป็นเพราะ เราหยุดยาด้วยหรือป่าวคะ ประจำเดือนอาจเคลื่อน
  ซอน ปอ  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณซอน ปอ

  หลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิดไปแล้วนั้น มีโอกาสที่จะกลับมาตั้งครรภ์ได้ตามปกติ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่การตกไข่จะไม่ได้กลับมาทันทีหลังหยุดยาก็ตาม

  ดังนั้นการที่ประจำเดือนไม่มานั้น อาจจะเป็นจากการตกไข่ที่ยังไม่กลับมาเป็นปกติหลังหยุดใข้ยา หรืออาจจะเป็นการตั้งครรภ์ก็ได้

  จึงควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจเองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา และไม่สบายใจว่าเกิดจากสาเหตุใด ควรไปยืนยันผลที่รพ.อีกครั้ง