ถามแพทย์

  • ปกติกินยาคุมชนิด 28 เม็ด แต่ร้านยาให้ชนิด 21 เม็ดมา ควรเริ่มกินอย่างไรและจะกลับมาทานแบบเดิมได้ไหม

  • ร้านขายยา หยิบยาคุมให้ผิดค่ะ ปกติกิน28เม็ด แต่เขาหยิบมาให้21เม็ด ควรจะเริ่มกินจากไหนค่ะ แล้วถ้ากิน21เม็ดไปแล้ว จะกลับมากิน28เม็ดได้ไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ จิรภิญญา คุ้มครอง,

                        หากเดิมทานยาคุมกำเนิดชนิด 28 เม็ดอยู่ ก็ให้ทานยาแผงเก่าจนครบ 28 เม็ดก่อน แล้วจึงเริ่มทานยาแผงใหม่ต่อได้ทันทีในวันถัดไป ทั้งนี้ ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะ และเมื่อเริ่มทานยาแผงใหม่ที่มี 21 เม็ดแล้ว ก็ให้ทานยาจนครบ 21 เม็ด หลังจากนั้นให้เว้นระยะ 7 วัน ก่อนที่จะนำยาแผงใหม่มาทานต่อไปค่ะ โดยสามารถที่จะกลับไปใช้ยาคุมชนิด 28 เม็ดเดิมที่เคยทานได้ค่ะ