ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมกำเนิด แล้วประจำเดือนไม่มาเกือบปี จะเป็นอะไรไหม

 •  Fahsaii Power
  สมาชิก
  คือฝังยาคุมแบบ 3 ปีค่ะ ปีแรก มาปกติ ไม่มาแค่ 2 เดือน ปีที่2 มาเดือนเว้นเดือน ปีที่สาม ไม่มาเลยค่ะ จะเป็นอะไรไหมคะ ถ้าเราไม่เป็นประจำเดือนนานขนาดนี้ คือตอนนี้กังวลมากเลยค่ะ
  Fahsaii Power  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Fahsaii Power

  การใช้ยาคุมแบบฝังอยู่ได้ 3-5 ปีขึ้นกับชนิดของยาฝัง และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงประมาณ 95-99% ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วันก่อน โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  ยาฝังคุมกำเนิดอาจจะทำให้มีผลข้างเคียงที่พบได้เช่น การมีเลือดออกกระปริดกระปรอยทางช่องคลอด ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือถึงขั้นขาดหายไปได้

  ดังนั้นจากที่กล่าวมา น่าจะเป็นผลข้างเคียงจากยาฝังมากที่สุด เรื่องการตั้งครรภ์คิดถึงได้น้อยมาก หากไม่สบายใจ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา และยังมีความกังวลใจ ควรไปยืนยันผลที่รพ.อีกครั้ง