ถามแพทย์

 • วันนี้โดนหมาเลียแผล หลังฉีดวัคซีนเข็มล่าสุดมาได้ 21 วัน ต้องไปฉีดอีกไหม

 •  Jxjxjxkxkx
  สมาชิก
  ฉีดแบบหลังสัมผัส​โรคไป3เข็มหลังโดนข่วน2เดือนที่แล้ว​ แล้วได้ฉีดกระตุ้นไป1เข็มเมื่อ21วันที่แล้วหลังโดนข่วน วันนี้เลียแผลอีกพึ่งจะ21วันเองครับต้องไปฉีดอีกไหม
  Jxjxjxkxkx  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณJxjxjxkxkx

  การสัมผัสที่อาจทำให้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่น ถูกข่วนหรือกัดโดยตรง มีเลือดออกจากแผล สัตว์มาเลียตรงแผลหรือบริเวณเยื่อบุต่างๆเช่นเยื่อบุตา เยื่อบุจมูกหรือเยื่อบุปาก หรือการไปกินเนื้อสัตว์ดิบๆ

  การกระตุ้นวัคซีนนั้น ถ้าถูกกัดมาภายใน 6 เดือน จะกระตุ้น 1 เข็ม ถ้าเกิน 6 เดือนกระตุ้น 2 เข็มห่างกัน 3 วัน

  หากเคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบคอร์สมาแล้ว และได้ฉีดกระตุ้นไปล่าสุดเมื่อ 21 วันก่อน คือไม่ถึง 1 เดือนนั้น ส่วนใหญ่ภูมิคุ้มกันน่าจะยังอยู่ในระดับที่สูงมาก คิดว่าไม่น่าจะมีความจำเป็นต้องไปฉีดกระตุ้น อีกทั้งถ้าเป็นการมาเลียแผลที่ไม่ใช่แผลเปิดแล้วโอกาสรับเชื้อก็มีน้อยค่ะ อาจจะใช้วิธีการสังเกตอาการสัตว์ให้ครบ 10 วันได้