ถามแพทย์

  • หมอนัดตรวจหลังคลอดและคุมกำเนิด เราสามารถไปก่อนวันนัดได้ไหม

  • หมอนัดตรวจหลังคลอดและคุมกำเนิด เราสามารถไปก่อนวันได้ไหม

    สวัสดีค่ะ คุณ ขวัญภิรมย์ ชมภูนุช,

                         หากต้องการไปตรวจหลังคลอดก่อนวันที่นัดไว้ แนะนำควรโทรศัพท์ไปสอบถามยังโรงพยาบาล ว่าสามารถเลื่อนวันตรวจได้ไหม เพราะแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีข้อกำหนดในการนัดวันตรวจไม่เหมือนกัน เช่น แผนกตรวจหลังคลอดอาจเกิดตรวจเป็นบางวัน หรือแพทย์ที่นัดตรวจอาจไม่อยู่ เป็นต้นค่ะ

                         ในระหว่างนี้ หากจะคุมกำเนิด อาจใช้ถุงยางอนามัยไปก่อน หรือเริ่มทานยาคุมไปก่อนก็ได้ โดยหากยังให้นมลูกอยู่ ก็ควรเลือกยาคุมกำเนิดชนิดที่ให้นมลูกได้ เช่น ยี่ห้อ exluton ,dailyton เป็นต้น