ถามแพทย์

  • หมอนัดเจาะเลือดไทรอยด์ เวลาตรวจเลือด ตรวจแค่ไทรอยด์อย่างเดียวหรือไม่

  •  porthankorn
    สมาชิก
    หมอนัดเจาะเลือดไทรอยด์เวลาเอาเลือดไปตรวจนี่ตรวจทุกอย่างเลยไหมคับรึแค่ไทรอยด์อย่างเดียว

    สวัสดีค่ะ คุณ porthankorn,

                      โดยปกติหากแพทย์แจ้งว่าจะเจาะเลือดเพื่อตรวจหาะดับฮอร์โมนไทรอยด์ ก็จะส่งตรวจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนไทรอยด์ เช่น ตรวจหาระดับ TSH (thyroid-stimulating hormone), FT4 (free thyroxine), T4 (thyroxine) , FT3  (free triiodothyronine) , T3 (triiodothyronine) เป็นต้น หากจะมีการส่งตรวจเลือดชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมอีก แพทย์ก็มักจะแจ้งให้ทราบก่อนค่ะ