ถามแพทย์

  • โดนสุนัขที่บ้านข่วนจนเป็นรอยแดง ต้องไปฉีดวัคซีนไหม

  • สวัสดีครับวันนี้ผมโดนสนุัขที่บ้านข่วนและสุนัขได้รับการกระตุ้นทุกๆปีรอยที่ข่วนเป็นรอยแดงๆครับล้างทำความสะอาดเสร็จด้วยสบู่กับแอลกอฮอแต่มีอาการแสบที่แผลเล็กน้อยพรุ่งนี้ผมจะไปฉีดวัคซีนทันไหมครับ

     สวัสดีค่ะ คุณ ศุภวิชญ์ ลำงาม,

                            หากคุณ ศุภวิชญ์ ลำงาม เคยได้รับฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดอย่างน้อย 3 เข็มมาแล้ว โดยเข็มสุดท้ายฉีดเมื่อประมาณเดือน มี.ค.61 (ตามประวัติเก่าที่เคยให้ไว้ค่ะ) เมื่อโดนสุนัขข่วนจนเป็นรอบแดงดังกล่าว อาจพิจารณาฉีดวัคซีนกระตุ้น 1 เข็มค่ะ

                        แต่หากสุนัขเป็นสุนัขที่เลี้ยงแต่เฉพาะในเขตบ้านและได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่องทุกปี อาจใช้วิธีสังเกตอาการสุนัขไปก่อนก็ได้ค่ะ หากสุนัขไม่มีอาการผิดปกติภายใน 3-4 วัน แสดงว่าสุนัขไม่น่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า และให้สังเกตต่อนจนครบ 14 วัน หากสุนัขไม่ตายหรือหนีหายไหน แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัข้า และคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นแต่อย่างใดค่ะ

                       สำหรับบาดแผล หากได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ใส่ยาฆ่าเชื้อด้วย เช่น โพวิโน ไอโอดีน เป็นต้น และหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำจนกว่าจะหายค่ะ