ถามแพทย์

 • ถูกสุนัขกัด กี่วันถึงจะเป็นระยะปลอดภัยครับ

 •  pramote021
  สมาชิก

  หลังการโดนสุนัขกัด ต้องรอกี่วันถึงเรียกว่าปลอดภัยหรอครับ

  และต้องรอดูอาการสุนัขกี่วันหรอครับ

   สวัสดีคะคุณ pramote021

  เรียนอย่างนี้ค่ะ เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามากค่ะ และโรคเป็นโรคที่ติดแล้วทำให้เสียชีวิตคะ ดังนั้น ถ้ามีประวัติการสัมผัส น้ำลาย สุนัข หรือ แมวโดยมีบาดแผล จะแนะนะเรื่องการฉีดวัคซีน หรือ วัคซีนร่วมกับ อิมูโนโกบบูลินค่ะ ไม่รอดูค่ะ เนื่องจากถ้ามีการติดโรคจะทำให้เสียชีวิตได้ค่ะ

  แต่ตามหลักการแล้ว สุนัขหรือแมว จะมีการติดเชื้อได้ไวมากค่ะ ทำให้เสียชีวิตภายในสิบวันค่ะ นั่นคือที่มาของการกักสุนัขหรือแมวไว้สิบวันค่ะ

  นอกจากนี้ค่ะ ในตารางการฉีดวัคซีน ถ้าสามารถกักสุนัขหรือแมวไว้สิบวัน สัตว์ไม่เสียชีวิตถือว่าปลอดภัยค่ะ แต่ปัจจุบันอย่างที่เรียนข้างต้น แนะนำฉีดวัคซีนไม่ครบไม่ควรหยุดฉีดไม่ว่าสุนัขหรือแมวจะเสียชีวิตหรือไม่ค่ะ 

   

  ส่วนระยะฟักตัวของเชื้อในคนสามารถเกิดได้ตั้งแต่ระยะเวลาเป็นวัน เป็นเดือนหรือเป็นปีค่ะ

  ดังนัั้นแนะนำว่าควรจะฉีดวัคซีนค่ะ