ถามแพทย์

  • เอามือเกาขาที่สุนัขเลียแล้วไปจับปากตา ต้องทำอย่างไรวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฉีดไปแล้ว

  • คือสุนัขมาดมเท้าแล้วเอามือไปเกาแล้วเผลอมาถูตาและเกาปากและเกาแผล ต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นพิษสุนัขบ้าไหมครับ แต่ผมฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบ4เข็มและก็ฉีดวัคซีนกระตุ้นพิษสุนัขบ้า1เข็มวันที่30ก.ค.

     สวัสดีคะคุณ นิธิพัฒน์ ความเพียร

    ไม่มีความจำเป็นต้องฉีดแล้วค่ะ ถ้าเกาไม่ม่แผล และที่สำคัญที่สุดการฉีดวัคซีนไปแล้วครบแล้วไม่มีความจำเป็นต้องฉีดอีกนะคะ 

    ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะ การสัมผัสน้ำลายถ้าไม่มีเรื่องแผลไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้ค่ะ

    ตอนนี้หมอคงต้องแนะนำเรื่องของการพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสน้ำลายสุนัขค่ะ