ถามแพทย์

 • สุนัขข่วน แต่ไม่มีบาดแผล ไม่มีเลือดออก เพิ่งฉีดวัคซีนครบเมื่อเดือนก.ค.65 ต้องไปรับเข็มกระตุ้นไหม

 •  Aung Kannika
  สมาชิก
  เพิ่งโดนสุนัขข่วน แต่ว่าไม่มีรอบแผล ไม่มีรอยข่วน ไม่มีเลือดออก แล้วคนโดนข่วนก็เพิ่งฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและวัคซีนบาดทะยักครบทุกเข็มไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ กรณีนี้จะต้องไปฉีดกระตุ้นอีกไหม ค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Aung Kannika,

                      หากโดนสุนัขข่วน แต่ไม่เกิดบาดแผลที่ผิวหนัง คือไม่มีผิวหนังแยก ผิวหนังลอก ไม่มีเลือดออก ไม่มีรอยฟกช้ำ ก็จะไม่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้ามาค่ะ ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้น

                      แต่หากในกรณีที่ผิวหนังเกิดบาดแผล และได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบคอร์สไปแล้วเมื่อ เดือน ก.ค. 65 ก็ให้ฉีดกระตุ้น 1 เข็มค่ะ ส่วนวัคซีนบาดทะยัก ไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นค่ะ