ถามแพทย์

  • ถูกลูกสุนัขยังไม่ได้ฉีดยาประมาณ3เดือนกัด ฉีดยากันบากทะยักแล้ว ต้องไปฉีดกันพิษสุนัขบ้าไหม

  •  ได้ แค่ ฝัน
    สมาชิก
    พอดีลูกสุนัขประมาณ3เดือนกัด (ลูกสุนัขยังไม่ได้ฉีดยา)เป็นรูเลือดซึม แต่ฉีดยาบาดทะยักแล้ว ต้องไปฉีดพิษสุนัขบ้าอีกไหมคะ
    สวัสดีครับ สำหรับแผลสุนัขกัด ที่มีเลือดออก จัดว่ามีความเสี่ยงสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าระดับ 3 หากยังไม่เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาก่อน จำเป็นต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า(Rabies vaccine) ร่วมกับการฉีด Rabies immunoglobulin นอกจากนี้แผลสุนัขกัดเป็นแผลที่มีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนมาก จำเป็นต้องได้รับการทำแผล และยาปฏิชีวนะ หมอแนะนำให้คุณไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจเพิ่มเติมและ ทำการรักษาอย่างเหมาะสมครับ