ถามแพทย์

  • โดนสุนัขกัดตรงขา กัดไม่เข้า แต่แดง ต้องไปหาหมอไหม

  • คือโดนสุนัขกัดตรงขาแต่สุนัขมันกัดไม่เข้าแต่มันแดงเราค่อยไปหาหมอไม่ค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ นฤมล ถินกะไสย,

                         หากโดนสุนัขกัดจนผิวหนังเกิดรอยแดง หรือมีรอยถลอก ก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ ดังนั้น หากไม่ใชสุนัขที่เลี้ยงเอง หรือสามารถเฝ้าติดตามอาการสุนัขได้ ก็ควรไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าค่ะ แต่หากเป็นสุนัขที่เลี้ยงเอง หรือสามารถเฝ้าติดตามอาการได้ ก็อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการสุนัขไปก่อนก็ได้ โดยหากสุนัขไม่มีอาการผิดปกติภายใน 3-4 วัน แสดงว่าสุนัขไม่น่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แนะนำให้สังเกตอาการต่อจนครบ 14 วัน หากสุนัขไม่ตาย แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนค่ะ แต่หากสุนัขมีอาการผิดปกติในช่วง 3-4 วัน ก็ควรรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ค่ะ

                        นอกจากนี้ การโดนสุนัขกัด หากเกิดรอยถลอก อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อบาดทะยักได้ ดังนั้น หากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยังไม่เคยฉีดวัคซีนบาดทะยักกระตุ้น ก็ควรฉีดกระตุ้นด้วยค่ะ