ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์และใช้ยาคุมฉุกเฉินไป สีประจำเดือนใน 1-2 วันแรกของสีแดง วันที่ 3 หายไปแล้ววันที่ 4 กลับมาเป็นสีน้ำตาล ผิดปกติหรือไม่

 •  Froyja
  สมาชิก
  หลังจากมีเพศสัมพันธ์ ได้ทานยาคุมฉุกเฉินเข้าไป พอถึงรอบเดือน1-2วันแรกเมนมาสีแดงปกติปวดท้องมาก วันที่3เมนไม่มา วันที่4เมนมาอีกแต่เป็นสีน้ำตาล ผิดปกติไหมคะ
  Froyja  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Froyja

  การใช้ยาคุมฉุกเฉินนั้น เป็นการคุมกำเนิดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว โดยยาจะรับประทาน 1 หรือ 2 เม็ดให้รับประทานให้ครบและตรงเวลาตามข้างฉลากกำหนด ควรใช้ยาภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของยาประมาณ 80-90%

  หลังการใช้ยาคุมฉุกเฉินอาจทำให้มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดตามมาได้ในอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ และอาจทำให้ประจำเดือนในรอบเดือนนั้นคลาดเคลื่อนไป

  ดังนั้นเลือดที่มาครั้งนี้คงต้องดูว่าเป็นเลือดที่มาตรงรอบเดือนหรือไม่ ถ้าใช่ เลือดประจำเดือนปกติสามารถมาได้ประมาณ 3-7 วัน ดังนั้นที่กล่าวมาก็อาจจะเป็นเลือดประจำเดือนตามปกติ แต่หากไม่ใช่เลือดที่มาตรงรอบ และมาแบบกระปริดกระปรอย อาจเป็นเลือดจากผลข้างเคียงของยา หรือสาเหตุอื่นๆเช่นภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การมีเนื้องอกหรือการติดเชื้อของอวัยวะสืบพันธุ์ 

  ควรสังเกตอาการต่อไป หากเลือดมาไม่เกิน 7 วันหยุดสนิท ไม่มีออกกระปริดกระปรอยอีกก็ไม่น่ามีอันตราย สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันได้เองเบื้องต้นให้ผลบวกได้ที่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ และควรไปยืนยันที่รพ.และตรวจเพิ่มเติมอีกครั้งหากเลือดที่ออกมามีลักษณะผิดปกติไปจากประจำเดือน