ถามแพทย์

  • ภาวะเลือดเป็นกรดขั้นรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้จริงหรือ

  • ภาวะเลือดเป็นกรดขั้นรุนแรงทำให้คนเสียชีวิตได้เลยจิงหรือค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณโก้ ก้อง เต็มร้อย

    ภาวะเลือดเป็นกรด หรือ acidosis คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในเลือดมีค่าต่ำกว่า 7.35 เพราะโดยปกติร่างกายของคนเราจะสามารถทำงานได้ในสภาวะสมดุลที่ค่าคามเป็นกรด-ด่าง นี้อยู่ในช่วง 7.35-7.45 โดยแพทย์จะวินิจฉัยค่าความเป็นกรดของเลือด ปัสสาวะ และดูจากอาการประกอบกัน

    โดยทั่วไปนั้นค่าความเป็นกรดด่างนี้จะถูกควบคุมโดยอวัยวะหลักสำคัญ สองอย่างคือ ปอด และไต โดยปอดจะคอยทำหน้าที่ในการควบคุมระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนไตจะคอยปรับสมดุลเกลือแร่คุมความเป็นด่าง หากมีอวัยวะใดทำงานได้ไม่เต็มที่ก็จะสามารถเกิดความผิดปกติได้ ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะเลือดเป็นกรดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ จะทำให้เกิดการสูญเสียการทำงานของระบบอื่นๆในร่างกายตามมา และสามารถถึงแก่ชีวิตได้หากแก้ไขไม่ทันค่ะ