ถามแพทย์

  • ผู้ที่เป็นเบาหวาน แล้วมีความผิดปกติของไตเกิดจากอะไร

  • ขอทราบข้อมูลหน่อยครับ ขอบคุณครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ สรรเสริญ อุดมวัจนศักดิ์ @ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไตจากเบาหวาน จะประกอบไปด้วย 2ปัจจัยหลัก ได้แก่ ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูง และระยะการเป็นเบาหวานที่ยาวนาน @ซึ่งการที่มีโรคไตจากเบาหวานสามารถนำไปสู่ภาวะไตวายเรื้อรังได้ @นอกจากนี้โรคร่วม ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงที่ควบคุมไม่ได้ จะทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตแย่ลง ทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมและไตวายเรื้อรังได้ด้วย @ดังนั้นในคนไข้เบาหวาน แพทย์จึงแนะนำให้ควบคุมทั้งระดับน้ำตาลในเลือด, ระดังความดันโลหิตและระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะ