ถามแพทย์

 • มองแล้วเหมือนมีเซนเซอร์ลอยอยู่ แล้วหายไป ตาจะบอดไหม

 •  Nook Noppadol
  สมาชิก
  สายตาเหมือนมีเซนเซอร์ลอยอยู่ เริ่มจากวงเล็กๆเป็นรูปตัว C แล้วมันขยายใหญ่จนถึงขอบตาแล้วก็หายไปครับ อาการนี้ตาจะบอดไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ Nook Noppadol,

                     การมองเห็นจุดลอย แล้วขยายใหญ่ขึ้น แล้วหายไป อาจเป็นอาการของโรคน้ำวุ้นตาเสื่อมได้  โดยอาการคือจะมองเห็นจุดหรือเส้นสีดำลอยไปลอยมา โดยเฉพาะเวลากรอกตา หรือมองที่ผนังสีขาว หรือมองท้องฟ้า นอกจากนี้เวลาวุ้นในลูกตาหดตัวจะส่งผลให้เกิดแรงดึงรั้งที่ผิวของจอตา ทำให้เกิดการกระตุ้นเห้นเป็นแสงคล้ายฟ้าแลบหรือแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปได้  ซึ่งจะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืน โรคนี้มักพบในผู้สูงอายุ คนที่มีสายตาสั้นมากๆ หรือเคยได้รับอุบัติเหตุที่ดวงตา

                    แต่หากเห็นจุดดำๆ อยู่ตรงกลางภาพ ไม่ลอยไปมา และเริ่มมองเห็นภาพไม่ชัด มีการมองเห็นภาพบิดเบี้ยว มองเห็นเส้นตรงเป็นเส้นคลื่นหรือเส้นคด มองเส้นตรงเป็นเส้นขาด มองเห็นสีไม่ชัดหรือผิดเพี้ยนไป มองเห็นภาพมีขนาดผิดไป อาจเกิดจากโรคจอประสาทตาเสื่อม 

                      หากยังคงเห็นจุดหรือภาพผิดปกติดังกล่าว แนะนำ ควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจนค่ะ ในเบื้องต้น ก็ควรงดการทำงานที่ต้องใช้สายตามาก ไม่ควรจ้องคอมพิวเตอร์และมือถือนานๆ หลีกเลี่ยงการมองแสงที่จ้าเกินไป ควรใส่แว่นกันแดดเมื่อต้องออกแดดค่ะ