ถามแพทย์

 • การใส่แว่นมีผลต่อสายตาหรือไม่

 •  Henry Varro
  สมาชิก

  คนที่สายตาเอียงควนจะใส่แว่นหรือปล่อยไว้เฉยๆไม่ต้องใสแว่นดีอะครับ

  แล้วถ้าไม่ใส่แว่นสายตาจะเสียไปมากกว่าเดิมปะครับ

  แล้วถ้าใส่แว่นจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือป่าวครับ

  Henry Varro  Natthaphat
  แพทย์

  สวัสดีค่ะ

  ในกรณีของผู้ใหญ่ การใส่แว่นตลอด ใส่เป็นบางครั้ง หรือไม่ได้ใส่เลย ไม่ได้มีผลโดยตรงให้สายตาเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ

  การใส่แว่นเป็นเพียงการปรับการมองเห็นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ณ ขณะนั้น ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานในชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะ การที่ไม่ได้ใส่แว่น หรือปล่อยให้การมองเห็นมีปัญหาแต่ไม่ได้แก้ไขก็จะทำให้ผู้ป่วยตาล้า ทำงานได้ไม่เต็มที่ค่ะ

  ส่วนการใส่แว่นนั้น แน่นอนว่าส่งผลกระทบตามมาแล้วแต่บุคคลค่ะ ตั้งแต่ผลต่อบุคลิกภาพภายนอก การทำงานบางประเภทไม่เหมาะกับการใส่แว่น เช่น กีฬาบางชนิด  ในผู้ป่วยบางรายอาจรู้สึกรำคาญกับการใส่แว่นได้ค่ะ

  ขอแนะนำให้ไปตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดกับจักษุแพทย์ก่อนค่ะ เพื่อพิจารณาว่าอาการสายตาที่ผิดปกติเกิดจากสาเหตุอะไร หลังแพทย์ตรวจแล่ง แพทย์จะให้คำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ