ถามแพทย์

 • สายตาสั้นเทียมมองไกลไม่ชัด สามารถหายได้เองไหม

 •  Warayut
  สมาชิก
  สายตาสั้นเทียมมองไกลไม่ชัดวามารถหายได้เองหรือมีวิธีรักษาด้วยตัวเองไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ warayut,

                    สายตาสั้นเทียม (Pseudomyopia) คือภาวะสายตาสั้นที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อในลูกตาที่ใช้ในการเพ่งมองสิ่งที่อยู่ใกล้ มีการทำงานมากเกินไปจนเกิดการเกร็งค้าง 

                     ในภาวะปกติ การจะมองภาพใกล้หรือไกล เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อในลูกตา ซึ่งอยู่ที่บริเวณ Ciliary Body โดยเมื่อเวลาที่เรามองไกล กล้ามเนื้อมัดนี้จะคลายตัว แต่เวลามองใกล้จะหดตัวเกร็งตัวเพื่อเพิ่มกำลังของแก้วตา เกิดภาวะสายตาสั้นที่ทำให้มองใกล้ได้ชัดเจน แต่หากมีการจ้องมองใกล้อยู่นานๆ เช่น มองคอมพิวเตอร์ ใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น กล้ามเนื้อนี้ก็จะทำงานอยู่นานกว่าปกติ จึงเกิดภาวะสายตาสั้นค้างอยู่ เมื่อมองไกลจึงยังอยู่ในภาวะสายตาสั้น ทำให้มองภาพไกลไม่ชัด ซึ่งมักเป็นอยู่ระยะเวลาหนึ่ง ถ้ากล้ามเนื้อนี้คลายตัว สายตาก็จะกลับมาเหมือนเดิม ดังนั้น ภาวะจึงถือว่าเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว

                   นอกจากนี้ สายตาสั้นเทียม อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้อีก เช่น มีโรคทางสมอง จโรคตาบางชนิดทำให้ Ciliary body ทำงานหนักมากขึ้น เช่น ยูเวียอักเสบ (Uveitis) ผลข้างเคียงจากยาบางอย่าง เช่น ยาคลายเครียด ยาที่ใช้รักษาโรคพาร์กินสัน เป็นต้น 

                    ดังนั้น หากเกิดอาการสายตาสั้น คือมองไกลไม่ชัด แต่ไม่ได้เป็นชั่วคราว คือแม้จะพักสายตาแล้ว ก็ยังมองไกลไม่ชัด ก็อาจไม่ได้เป็นสายตาสั้นเทียม แต่มีสายตาสั้นจริงก็ได้ ซึ่งหากไม่หายไป ก็ควรไปตรวจวัดสายตาดูค่ะ