ถามแพทย์

 • วันที่ 17 พ.ค. ประจำเดือนไม่มา วันที่ 2 มิ.ย.มีประจำเดือนมา รอบเดือนปกติไหม อยากมีลูก

 •  Nur Arseefah Ha
  สมาชิก
  ปจดมาปกติทุกเดือน พอล่าสุดมาวันที่17เดือน5 ไม่มา และวันที่2 ปจดก้อมา ก่อนหน้านี้ ก้อคิดว่าท้องแล้ว รอบเดือนผิดปกติไหมค่ะ แต่มีครอบครัวแล้วค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Nur Arseefah Ha,

                       หากกำหนดวันที่ประจำเดือนน่าจะมาคือ 17 พ.ค. แต่ไม่มา และในวันที่ 2 มิ.ย. มีเลือดออก เลือดดังกล่าวอาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้ เช่น เป็นเลือดจากการมีภาวะแท้งคุกคาม มีมดลูกอักเสบ เป็นต้น ดังนั้น หากเลือดที่ออกผิดปกติไปจากประจำเดือนปกติ เช่น มานานกว่า 7 วัน มาแบบกะปริดกะปรอย หรือมีปวดท้องน้อยมาก ก็ควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย หากตรวจไม่พบ และเลือดออกมาเหมือนประจำเดือนที่เคยมา ก็น่าจะเป็นประจำเดือน และแสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น

                        หากต้องการที่จะตั้งครรภ์ ก็ควรมีเพศสัมพันธ์เป็นประจำ หากยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ภายใน 1 ปี จะถือว่ามีภาวะมีบุตรยาก ควรปรึกษาสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ

                       อย่างไรก็ตาม หากหลังจากนี้ ประจำเดือนยังคงมาผิดปกติ เช่น มีระยะห่างระห่างรอบเดือนที่นานกว่า 45 วันในทุกรอบ มีปวดท้องประจำเดือนทุกครั้ง ประจำเดือนมีปริมาณมากผิดปกติ เป็นต้น ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจค่ะ