ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเก่า 20 ก.ค. กับแฟนใหม่วันที่ 15 ต.ค. ตรวจพบว่าท้อง 8 สัปดาห์ในวันที่ 30 พ.ย. ท้องกับใคร

 •  Weate Tyreeri
  สมาชิก
  คือมีอะไรกับแฟนเก่าล่าสุด 20 กรกฎาคม กินยาคุมฉุกเฉิก แล้วประจำเดือนก็มาปกติ แต่จำไม่ได้มาวันที่เท่าไร ก็เลิกกับแฟนเก่าไป พอวันที่3 กันยายน สมัครงานใหม่ ตรวจเลือด วันที่3 ผล ตั้งครรภ์ ก็ไม่ได้ขึ้น2ขีด จนถึง24 กันยายน ประจำเดือนมา 24-27 จำประจำเดือนแค่ล่าสุด แล้วมีอะไรกับแฟนใหม่ วันที่15 ตุลาคม ไม่ได้ปกกัน ทานยาคุมฉุกเฉินก็ตอนเย็นของวันที่16 ประจำเดือนก็ไม่มาเพราะคิดว่าเป็นผลข้างเคียงของยาคุม จนมาถึง วันที่23 พฤศจิกายน มีอาการกรดไหลย้อน เวียนศรีษะ. ไปคลีนิควันที่30 พฤศจิกายน ตรวจแล้วพบว่าท้อง ซาวดูอายุครรภ์ได้ 8w+2+5d เป็นไปได้ใหม่ที่หนูจะท้องกับคนใหม่

  สวัสดีค่ะ คุณ Weate Tyreeri,

                       หากตั้งครรภ์ แล้วได้ตรวจอัลตราซาวด์ในวันที่ 30 พ.ย. แล้วพบว่ามีอายุครรภ์ที่ 8 สัปดาห์ 5 วัน เมื่อคำนวณย้อนกลับไป ประจำเดือนครั้งสุดท้ายก็น่าจะอยู่ในช่วงวันที่ 30 ก.ย. ดังนั้น หากประจำเดือนครั้งสุดท้ายที่จำได้จริงๆ คือ 24-27 ก.ย. การคำนวณจากอัลตราซาวด์ก็ถือว่าไปด้วยกันได้ ดังนั้น การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 15 ต.ค. ก็น่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ค่ะ ส่วนการที่ทานยาคุมฉุกเฉินป้องกันไปนั้น ยาไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% ดังนั้น โอกาสที่จะตั้งครรภ์ย่อมมีได้ค่ะ

                      ส่วนการที่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเก่าไปครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 ก.ค. หากตั้งครรภ์จริง ก็จะคำนวณอายุครรภ์ในวันที่ 30 พ.ย. ได้เท่ากับประมาณ 21 สัปดาห์ นอกจากนี้ หากหลังจากวันที่ 20 ก.ค. ได้มีประจำเดือนมา อีกทั้งได้ตรวจหาการตั้งครรภ์แล้วไม่พบ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเก่า ดังนั้น การตั้งครรภ์ในครั้งนี้ จึงน่าจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนคนใหม่มากกว่าค่ะ