ถามแพทย์

  • สังสัยว่าเป็นหนองในเทียม ??

  •  prite
    สมาชิก
    สวัสดีครับ เนื่องจาก ได้มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันไม่ได้ป้องกัน และ 2 สัปต่อมา ผมมีมูกใสออกมาตอนปัสสาวะ และออกมาปกติบางช่วงเวลา มีอาการปัสสาวพแสบขัด และศึกษาว่า อาการใกล้เคียงกับหนองในเทียบมากที่สุด จนผมไปตรวจที่คลีนิรนามเป็นการตรวจแบบทุกอย่าง (ทั้งเลือดและปัสสาวะ) ที่มีโอกาส ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ จนผลออกมา ว่าปกติ Negative/ Non Reactive สรุปผมเป็นหนองในเทียมหรือไม หรือมีโรคอื่นที่มี าการแบบเดียวกันไหมครับ