ถามแพทย์

 • สอบ-ถาม เรื่องบริจาคร่างกาย

 •  Rutt Cholcharoen
  สมาชิก
  อยากถามว่า ผมสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์มานานแล้วคับ อยากทราบว่าจะบริจาคร่างกายได้ป่ะคับ ตอนนี้อายุ33 ไม่เคยเข้ารพ.เลย ร่างกายแข็งแรงดีคับ #มีความตั้งใจจริง

  สวัสดีค่ะ คุณ Rutt Cholchareon,

                  การบริจาคร่างกายเป็นการอุทิศร่างกายหลังจากเสียชีวิตด้วยความสมัครใจ แม้การบริจาคร่างกายจะสามารถทำได้กับคนทุกเพศทุกวัย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบ้าง เนื่องจากร่างที่บริจาคให้เพื่อการศึกษาจะต้องมีความสมบูรณ์มากที่สุด จึงจะสามารถใช้ในการบริจาคได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหน่วยงานที่รับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาคด้วย โดยทั่วไปหน่วยงานอาจไม่รับบริจาคในกรณีต่อไปนี้

  •       - ขณะเสียชีวิตอายุน้อยกว่า 17 ปี หรือเกิน 80 ปี หรือน้ำหนักต่ำกว่า 40 กิโลกรัม

         - เสียชีวิตเกินกว่า 24 ชั่วโมงโดยไม่ได้ถูกเก็บรักษาร่างไว้ในห้องเย็นของโรงพยาบาล

         - ผู้บริจาคร่างกายเคยได้รับการผ่าตัดหรือมีร่องรอยความเสียหายที่ชัดเจนบริเวณศีรษะและสมองก่อนเสียชีวิต 

   •       - ผู้บริจาคร่างกายเสียชีวิตเนื่องจากโรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น มะเร็ง เอดส์ วัณโรคชนิดแพร่กระจาย อุบัติเหตุที่มีการสูญเสียอวัยวะ

           - ผู้บริจาคร่างกายมีคดี ที่มีความเกี่ยวข้องกับคดี หรือต้องมีการผ่าพิสูจน์

           - ร่างของผู้บริจาคผ่านกระบวนการเก็บรักษาด้วยน้ำยาแล้ว

           - ร่างของผู้บริจาคมีสภาพไม่เหมาะสม เช่น อวัยวะขาดหายไปไม่ครบสมบูรณ์  มีความพิการจากอุบัติเหตุ หรือพิการผิดรูปแต่กำเนิด

    •        - ที่บริจาคเก็บศพของหน่วยงานรับบริจาคเต็ม
    •        ดังนั้นหากเพียงแค่สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ไม่ได้มีโรคร้ายแรงเกิดขึ้น  ย่อมสามารถบริจาคร่างกายได้ค่ะ ขอให้บุญกุศลที่ได้คิดบริจาคร่างกาย หนุนนำให้ชีวิตและครอบครัวมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะ