ถามแพทย์

 • คนที่เป็นโรคลมชัก สามารถบริจาคร่างกายได้ไหม

 •  P'Pukky Amelia
  สมาชิก
  หนูอยากรู้ค่ะ ว่าคนที่เป็นโรคลมชักสามารถบริจาคร่างกายได้ไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ P'Pukky Amelia,

                  การบริจาคร่างกาย หากต้องการบริจาคทั้งร่างกายเพื่อการศึกษา สภาพต่างๆ และอวัยวะของร่างกายจะต้องมีความสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหน่วยงานรับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาคด้วย โดยหน่วยงานที่รับบริจาคอาจปฏิเสธในการรับร่างผู้บริจาคได้ในกรณีต่อไปนี้

                  1. ขณะเสียชีวิตอายุน้อยกว่า 17 ปี หรือเกิน 80 ปี หรือน้ำหนักต่ำกว่า 40 กิโลกรัม

                   2. เสียชีวิตเกินกว่า 24 ชั่วโมงโดยไม่ได้ถูกเก็บรักษาร่างไว้ในห้องเย็นของโรงพยาบาล หรือเริ่มมีการเน่าบางส่วน

                   3. ผู้บริจาคร่างกายเคยได้รับการผ่าตัดหรือมีร่องรอยความเสียหายที่ชัดเจนบริเวณศีรษะและสมองก่อนเสียชีวิต

                   4. ผู้บริจาคร่างกายเสียชีวิตเนื่องจากโรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น มะเร็ง เอดส์ วัณโรคชนิดแพร่กระจาย อุบัติเหตุที่มีการสูญเสียอวัยวะ

                    5. ผู้บริจาคร่างกายมีคดี ที่มีความเกี่ยวข้องกับคดี หรือต้องมีการผ่าพิสูจน์

                     6 .ร่างของผู้บริจาคผ่านกระบวนการเก็บรักษาด้วยน้ำยาแล้ว

                     7. ร่างของผู้บริจาคมีสภาพไม่เหมาะสม เช่น อวัยวะขาดหายไป มีความพิการจากอุบัติเหตุ หรือพิการผิดรูปแต่กำเนิด

                     8. ที่บริจาคเก็บศพของหน่วยงานรับบริจาคเต็ม

                     ดังนั้นหากเป็นแค่โรคลมชัก ไม่ได้เคยผ่าตัดใหญ่บริเวณสมองมาก่อน และไม่มีข้อจำกัดอื่นๆ ดังที่กล่าวไป ก็สามารถที่จะบริจาคร่างกายได้ค่ะ