ถามแพทย์

 • เป็นประจำเดือนมา 1 เดือน ปวดท้องมาก เป็นอาการของอะไร

 • คือเป็นประจำเดือนมา 1 เดือนเต็มๆแล้วอะคะ แตมาน้อยแต่ปวดทองมาก มันเป็นอาการของอะไรหรือป่าวคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ณัชชา ขุมพลอย,     

                   หากมีเลือดออกมาตลอด 1 เดือนร่วมกับอาการปวดท้อง ถือเป็นอาการเลือดออกผิดปกติ โดยอาจเกิดจาก

                   1. มีการตั้งครรภ์แล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น 

                   2. มดลูกอักเสบ 

                   3. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                   4. การทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ 

                   5. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                   6. ผลข้างเคียงจากการใช้ยาต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                   หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ แนะนำควรไปพบแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เพราะอาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้