ถามแพทย์

 • บัตรสามสิบบาท อุดฟันฟรีไหม

 •  นิว เจ๋อ.
  สมาชิก
  จะอุดฟันหน้า สีเหมือนฟันที่โรงพยาบาลรัฐมีบัตร30 เสียเงินไหมคะ

   สวัสดีคะคุณ นิว เจ๋อ.

  การรักษาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครอบคลุมการรักษาเกี่ยวกับฉันค่ะ สามารถอุดฟันได้ค่ะ โดยเสียค่ารักษา สามสิบบาทค่ะ ในตอนนี้ 

  แต่ถ้ามีปัญหาที่มากกว่านั้น เช่น รากฟันเป็นหนองจะครอบคลุมแค่การรักษาในเรื่องของการเอาเชื้อออกเท่านั้นแต่จะไม่ครอบคลุมถึงเรื่องของการที่จะใช่ครอบฟันนะค่ะ ตัวอย่างดังนี้เป็นต้นค่ะ

  ถอนฟัน 

  อุดฟัน 

  สามารถทำได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะ