ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 2 รอบในเดือนเดียวกัน เป็นอะไรหรือเปล่า แล้วรอบเดือนครั้งถัดไปจะมาเมื่อไหร่

  •  yyyyu
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะ คือหนูมีประจำเดือน2รอบค่ะ มีครั้งแรกวันที่3มกราคม ครั้งที่2 วันที่29 มกรานี้ค่ะ หายวันที่3-4 แบบนี้ปกติมั้ยคะ แล้วรอบเดือนต่อไปจะมาช่วงตอนวันไหนคะ
    yyyyu  yyyyu
    สมาชิก
    แก้ไขค่ะ ** หายประมาณวันที่1-2มกราคมนี้ค่ะ
    yyyyu  yyyyu
    สมาชิก
    แก้ไขค่ะ ** หายประมาณวันที่1-2มกราคมนี้ค่ะ
    yyyyu  yyyyu
    สมาชิก
    แก้ไขค่ะ ** หายประมาณวันที่1-2มกราคมนี้ค่ะ
    yyyyu  พญ.นรมน
    แพทย์

    สวัสดีค่ะคุณyyyyu

    ประจำเดือนนั้นมาห่างกันได้ประมาณ 22-35 วัน ในเดือนนึงจึงอาจมีประจำเดือนมาหัวและท้ายเดือนได้ ถ้ายังห่างกันในช่วงเวลาดังกล่าวไป ก็น่าจะเป็นเลือดประจำเดือนตามปกติ

    ประจำเดือนครั้งต่อไปถ้ามาตามรอบปกติก็จะมาประมาณ 22-35 ห่างจากวันที่ 29 มกราคมไปค่ะ

    ให้สังเกตอาการ ถ้ามีเลือดออกผิดปกติระหว่างรอบเดือน หรือประจำเดือนไม่มาตามกำหนด ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป