ถามแพทย์

  • เท้ามีเเผล เดินไปเหยียบหนูที่ตายเเล้ว จะเป็นอะไรไหม ต้องฉีดยาไหม

  •  ไม่บอก หยบ
    สมาชิก
    เท้ามีเเผลเดินไปเหยียบหนูที่ตากเเล้วจะเป็นไรมั้ยค่ะ ต้องฉีดยามั้ย

    สวัสดีค่ะ คุณ โชคดี,

                        การไปเดินเหยียบหนูที่ตายแล้ว แม้จะมีบาดแผลที่เท้า ก็จะไม่ได้ทำให้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัควีนป้องกันพิษสุนัขบ้าค่ะ ทั้งนี้เพราะการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คนนั้น จะติดจากการสัมผัสโดนน้ำลายของสัตว์โดยตรง เช่น การโดนสัตว์กัด ข่วน เลียปาก เลียตา เลียจมูก เลียโดนบาดแผลต่างๆ ที่ผิวหนัง ดังนั้นการแค่เอาเท้าไปเหยียบหนู ซึ่งตายแล้ว จึงไม่ได้ทำให้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเท้ามีบาดแผล ก็อาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราต่างๆ ได้ แนะนำควรล้างเท้าและบาดแผลที่เป็นอยู่ให้สะอาดด้วยการฟอกด้วยสบู่ และใส่ยาฆ่าเชื้อที่บาดแผล และปิดแผลด้วยผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซไว้ค่ะ