ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมากะปริดกะปรอย ผิดปกติไหม เป็นมา 2 ปีแล้ว

  • ประจำเดือนมากระปิดกะปรอยปกติหรือป่าวคะ,2ปีแล้ว

    สวัสดีค่ะ คุณ เปรี้ยว ปะวะกุล,

                       หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ 21-35 วัน (โดยให้นับจากวันแรกของประจำเดือนในรอบก่อน จนถึงก่อนวันแรกของรอบเดือนถัดไป) ก็จะถือว่าปกติดี

                       ส่วนจำนวนวันที่มีประจำเดือนมาโดยปกติคือ 2-7 วัน ดังนั้น หากมีจำนวนวันอยู่ในช่วงนี้ ก็จะถือว่าปกติดี แม้จะมีเลือดออกกะปริดกะปรอยค่ะ ซึ่งหากเลือดที่ออก มีปริมาณไม่มากไม่น้อยเกินไป ก็จะถือว่าปกติดี แต่หากเลือดที่ออกมีปริมาณที่น้อยมาก ก็อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น การออกกำลังกายหักโหม มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักตัวน้อย มีภาวะโลหิตจาง มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ มีพังผืดในมดลูก เป็นต้น ดังนั้น หากเลือดที่ออกมีปริมาณที่น้อยมากผิดปกติ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ

                        ส่วนประจำเดือนแบบอื่นๆ ที่ถือว่าผิดปกติ คือ มีระยะห่างน้อยกว่า 21 วัน หรือนานกว่า 45 วัน หรือมีเลือดปริมาณมาก เช่น มากจนต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 2 ชั่วโมง หรือประจำเดือนมานานหลายวันติดต่อกัน หรือมีปวดท้องประจำเดือนรุนแรง เป็นต้น ก็จะถือว่าผิดปกติ และควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ