ถามแพทย์

 • ต้นปี 58 ได้ฉีดวัคซีน​กันบาดทะยัก​ครบ 3 เข็มแล้ว ถ้าปีนี้โดนตะปูตำหรือมีดบาด จะต้องไปฉีดวัคซีนอีกไหม

 •  Basezz
  สมาชิก
  เมื่อต้นปี58ผมได้ฉีดวัคซีน​กันบาดทะยัก​ครบ3เข็มแล้วสมมุติ​ว่าปีนี้โดนตะปูหรือมีดบาดต้องไปฉีดกระตุ้นอีกมั้ยครับแล้วอีกอย่างอยากทราบว่าถ้าฉีดแล้วจะกันได้ทั้งหมดกี่ปีครับ

  สวัสดีครับ คุณ Basezz

  หากฉีดวัคซีนบาดทะยักครบแล้ว ถ้าระหว่างนี้ไม่มีแผล ก็สามารถไปฉีดวัคซีนกระตุ้นใน 10 ปีได้เลยครับ เพราะการฉีดครบชุดก็ถือว่ามีภูมิคุ้มกันในช่วงนี้แล้วครับ  

  แต่ถ้าเกิดได้แผลซ้ำ ต้องดูว่าเป็นแผลแบบใดครับ หากเป็นแผลสกปรก (เช่นมีดินทรายปนมาก) และฉีดบาดทะยักเกิน 5 ปี จะแนะนำฉีดกระตุ้นหนึ่งเข็ม

  แต่ถ้าหากเป็นแผลสะอาด ไม่มีเศษดินทราย ก็จะแนะนำให้ฉีดกระตุ้น เมื่อฉีดนานเกิน 10 ปีครับ