ถามแพทย์

 • สเปิร์มอยู่ในระบบสืบพันธ์เพศหญิงได้น้อยกว่าในอัณฑะ เพราะอะไร

 •  abdulbasit
  สมาชิก
  Spermนี่เมื่ออยู่ในระบบสืบพันธ์เพศหญิงจะมีอายุ24ชม. แต่เมื่ออยู่ในอัณฑะนี้จะอยู่ได้นานกว่าเพราะอะไรหรอครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ abdulbasit,

                     เมื่อมีการหลั่งน้ำอสุจิเข้าสู่ช่องคลอดแล้ว สเปิร์มจะมีชีวิตอยู่ในช่องคลอดและมดลูกได้นาน 3-5 วัน 

                      ส่วนอสุจิที่อยู่ในอัณฑะนั้น จะไม่ได้เป็นตัวอสุจิที่พัฒนาเต็มที่แล้ว แต่จะเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างจากตัวอ่อน โดยจะสร้างอยู่ในส่วนที่เรียกว่า seminiferous ของอัณฑะ โดยใช้เวลาพัฒนาประมาณ 70 วัน แล้วจึงเข้าสู่ส่วนของ epididymis หลังจากนั้นตัวอสุจิจะใช้เวลาอีกประมาณ 12 - 21 วันในการเคลื่อนที่ผ่านจาก epididymis ไปจนถึง ejaculatory duct ซึ่งในช่วงเวลานี้ตัวอสุจิจะค่อยๆ มีการพัฒนาไปจนถึงขั้นสุดท้าย ที่มีความสามารถในเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่ และเมื่อมีการหลั่งน้ำอสุจิ อสุจิจากใน ejaculatory duct นี้เองที่จะออกมาค่ะ

                       ทั้งนี้ หากไม่ได้มีการหลั่งน้ำอสุจิ ตัวอสุจิที่อยู่ใน ejaculatory duct ก็จะตาย และถูกย่อยสลายและถูกกำจัดออกไปจากอัณฑะค่ะ โดยจะอยู่ได้นานประมาณ 74 วันค่ะ

                        ส่วนการที่อสุจิมีชีวิตอยู่ในอวัยวะเพศสืบพันธ์ุหญิงได้น้อยกว่าเพศชาย เพราะปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการมีชีวิต ทั้งอุณหภูมิที่สูงกว่า โดยอุณหภูมิภายในร่างกายคือประมาณ 37 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิภายในถุงอัณฑะก็จะน้อยกว่านั้นหลายองศา (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศภายนอกด้วย) ซึ่งการที่อุณหภูมิยิ่งสูง อสุจิก็จะยิ่งตายเร็วค่ะ นอกจากนี้ ก็จะมีเรื่องของค่าความเป็นกรดด่าง เกลือแร่ วิตามิน โปรตีน ในน้ำอสุจิ ที่เป็นปัจจัยในการหล่อเลี้ยงอสุจิให้มีชีวิต ซึ่งโดยปกติ ก็จะถูกสร้างมาจากอัณฑะและต่อมต่างๆ แต่เมื่ออสุจิเข้าไปในร่างกายเพศหญิงแล้ว ก็จะไม่มีสิ่งต่างๆ เหล่านี้แล้วค่ะ อสุจิจึงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานค่ะ