ถามแพทย์

 • สอบถามเรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้าครับ

 •  tear
  สมาชิก
  ช่วง 2 เดือนนี้ผมฉีดวัคซีนพิษ สุนัขบ้าบ่อยมาก เริ่มจากฉีด 5 เข็ม เนื่องจากจำประวัติการฉีดเดิมไม่ได้ และ กระตุ้น อีก 2 ครั้ง รวมเป็น 7 เข็ม อยากรบกวนถามว่าจะมีผลเสียอะไรต่อร่างกายไหมครับ และผมกำลังวางแผนจะมีบุตร การฉีดวัคซีนบ่อยๆจะมีผลเสียให้บุตรไม่สมบูรณ์ไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ tear,

                      วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเป็นเชื้อที่ถูกทำให้ตายแล้ว การฉีดบ่อยๆ จึงไม่ได้ทำอันตรายจนถึงขั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้า และไม่ได้มีผลต่อการมีบุตรแต่อย่างใดค่ะ เพียงแต่การฉีดบ่อยๆ อาจเกิดปฏิกิริยาเฉพาะที่ตรงบริเวณที่ฉีดได้มากขึ้นในการฉีดครั้งหลังๆ เช่น อาการปวด บวม แดง คัน เป็นตุ่มบริเวณที่ฉีด หรือมีอาการทางร่างกายอื่นๆ เช่น ปวดหัว เวียนหัว คลื่นไส้ ปวดท้อง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อ่อนเพลีย เป็นต้น

                     ในกรณีที่ต้องสัมผัสกับสัตว์บ่อยๆ เช่น เป็นสัตวแพทย์ เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ หรือทำงานในสวนสัตว์ หรือในสถานที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสสัตว์ หรือมักโดนสัตว์กัดและข่วนเป็นประจำ เมื่อเคยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ามาครบแล้ว ให้ฉีดกระตุ้นซ้ำอีก 1 เข็มที่ 1 ปี และฉีดกระตุ้น 1 เข็มทุกๆ 3 ปี (หรืออาจ 5 ปี) ก็จะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อพิษสุนัขบ้า ในระดับที่สูงไปตลอดเพียงพอที่จะป้องกันเชื้อจากการโดนกัดหรือข่วนซ้ำๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นทุกครั้งที่โดนกัดหรือข่วนค่ะ เพราะทำให้ได้รับวัคซีนไปโดยไม่จำเป็นค่ะ