ถามแพทย์

 • สอบถามเรื่องยาลดไขมันว่ามีความจำเป็นต้องใช้หรือไม่ แล้วถ้าใช้ต้องใช้ไปตลอดหรือเปล่า

 •  Yodying
  สมาชิก
  ผลตรงจเลือดล่าสุด Cholesterol 218 Triglycerides 57 HDL 49 LDL 158 LDL (direct) 175 อายุ 47 ปี สูง 183 น้ำหนัก 80.5 ความดัน 134/80 การเต้นหัวใจ 60 ไม่สูบ ไม่ดื่ม หมอสั่งยา bestantin 20mg มาให้ทานวันละครึ่งเม็ด (ยังไม่ได้เริ่มทาน)จากผลค่าเลือดดังกล่าว"มีความจำเป็นต้องทานยาหรือยังครับ" *ผมเป็นตับอักเสบบีด้วยแจ้งข้อมูลหมอแล้ว* และมีอาการมึนหัวเวียนหัวร่วมด้วย ใจสั่น อึดอัดบริเวณหน้าอก แต่ตรวจไฟฟ้าหัวใจแล้วยังปกติ เพราะยาลดไขมันถ้าทานแล้วต้องทานตลอดไปใช่ไหมครับ
  Yodying  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Yodying

  ภาวะไขมันในเลือดสูงนั้นโดยตัวมันเอง อาจจะไม่ได้แสดงอาการใดๆ แต่การที่มีภาวะที่ระดับไขมันในเลือดสูงผิดปกติอยู่นานๆ อาจเป็นอันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดแดงแข็ง หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก แ่ละมาด้วยอาการของโรคนั้นๆได้เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ทำให้เจ็บแน่นหน้าอก โรคเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกอาจมาด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลันได้

  ดังนั้นการมีไขมันในเลือดสูงมีอันตรายได้ และควรได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม หากยังเป็นไม่มาก หรือเพิ่งพบ แพทย์อาจแนะนำเรื่องการปรับพฤติกรรม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดอาหารที่มีไขมันสูงก่อน แต่หากควบคุมได้ไม่ดี อาจจะต้องมีการใช้ยาร่วมด้วย การใช้ยาลดไขมันไม่จำเป็นต้องใช้ไปตลอดชีวิต หลังการใช้ยา แพทย์จะมีการติดตามอาการและติดตามค่าเลือดเป็นระยะ หากแนวโน้มดี ค่าไขมันลดมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ อาจจะลองมีการลดหรือหยุดยาดูว่าสามารถควบคุมได้ด้วยตนเองหรือไม่ แนะนำการรับประทานยาตามที่แพทย์แนะนำ และงดอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เรื่องตับอักเสบนั้นอาจจะเกิดจากยาได้ แต่มีโอกาสน้อย และแพทย์จะมีการติดตามค่าตับหลังการรับประทานยาอยู่แล้วค่ะ