ถามแพทย์

  • ฝังยาคุมมา 4 เดือนแล้ว มีเพศสัมพันธ์ หลั่งใน และมีประจำเดือนมา จะท้องไหม

  • สอบถามหน่อยค่ะ พอดีฝั่งเข้มยาคุมมาใด้4เดือนแล้ว แต่มีอะใรกับแฟน แฟนชอบหลั่งใน แล้วตอนนี้มีปะจำเดือนมาจะท้องไหมค่ะ.

    สวัสดีค่ะ คุณ ภัทราวดี เวียนวงษ์,

                           ยาฝังคุมกำเนิดนั้น ถือว่ามีประสิทธิภาพดีมาก โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% หรือตามทฤษฎีแล้วมีโอกาสตั้งครรภ์ได้เพียง 0.05% หรือเท่ากับ 1 ใน 2000 คน และจากรายงานต่างๆ ทั่วโลกก็พบการตั้งครรภ์เกิดขึ้นน้อยกว่า 1 คนใน 1000 คนที่ฝังยาคุมค่ะ

                          ส่วนผลข้างเคียงนั้น อาจทำให้มีเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือมีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ประจำเดือนมาบ่อย มาติดต่อกันนาน หรืออาจทำให้ประจำเดือนอาจขาดหายไปก็ได้ค่ะ ดังนั้น การที่ฝังยาคุม แล้วยังมีประจำเดือนมา ก็ไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไรค่ะ