ถามแพทย์

  • กำหนดคลอดวันที่ 11 มิ.ย. 65 วันปฎิสนธิคือวันไหน ประจำเดือนมาวันที่ 4 ก.ย.

  •  jiraporn23
    สมาชิก
    กำหนดคลอดวันที่11มิถุนายน65 แบบนี้วันปฎิสนธิจะอยู่ในช่วงวันที่อะไรคะ ประจำเดือนมาวันที่4กันยาค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ jiraporn23,

                       หากประจำเดือนที่มาวันแรก ของการมาในครั้งสุดท้าย คือวันที่ 4 ก.ย. ดังนั้น ในขณะนี้ (วันที่ 29 ต.ค.) ก็เท่ากับกำลังตั้งครรภ์ได้ 7 สัปดาห์และ 6 วัน และวันกำหนดคลอดคือวันที่ 11 มิ.ย.65  ส่วนวันที่เกิดการปฏิสนธิ หากคำนวณตามวันแล้ว ก็คือวันที่ 18 ก.ย. ค่ะ (แต่วันที่เกิดการปฏิสนธิขึ้นจริงๆนั้น อาจบวกลบได้ในช่วงนี้ค่ะ) แต่ทั้งนี้ ประจำดือนที่มาในครั้งสุดท้ายนั้น ต้องเป็นประจำเดือนที่มาเป็นปกติด้วย หากไม่ใช่ อายุครรภ์ก็อาจไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าว และวันกำหนดคลอดและวันปฏิสนธิก็จะไม่ใช่วันดังกล่าวด้วยค่ะ