ถามแพทย์

 • สอบถามเรื่องค่าไต เพราะต้องเข้าเครื่อง CT scan

 •  Dumex Angela Pasupan
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ ขอสอบถามเรื่องผลไตของคุณยายอายุ 84 ปี

  BUN 15 mg/dl

  Creatinine 0.93 mg/dl

  eGFR(CKD-EPI) 57 ml/min/1.73m2

  อยากสอบถามว่าค่าไตระดับสาม แบบนี้ มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน หากเข้าเครื่อง CT scan แบบฉีดสีค่ะ 

  คุณยายรักษาเรื่องปอดมาสองปี อาการทรงๆค่ะ คุณหมอเลยอยากทราบสาเหตที่แน่นอน แต่ทางญาติกลัวเรื่องไตค่ะ เพราะคุณหมดเคยบอกไว้ว่าจะมีผล

  ขอบคุณค่ะ

  Dumex Angela Pasupan  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Dumex Angela Pasupan

  การทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ ct scan ดังกล่าวมานั้น จะมีทั้งแบบที่ต้องฉีดหรือไม่ฉีดสารทึบรังสี ขึ้นกับว่าแพทย์ต้องการจะดูอะไร ที่ตำแหน่งใด หากจะต้องฉีดสารทึบรังสีซึ่งอาจมีผลเสียต่อไป และผู้ป่วยมีค่าไตเสื่อมถึงระดับหนึ่งนั้น แพทย์อาจมีการให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดก่อนและหลังทำให้เพื่อป้องกันความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นกับไตค่ะ

  ดังนั้นหากต้องมีการฉีดสารทึบรังสีจริง ในกรณีนี้ที่มีค่าการทำงานของไตน้อยกว่า 60 แล้ว อาจจะต้องมีให้น้ำเกลือก่อนและหลังทำร่วมด้วย ซึ่งแพทย์ผู้รักษาจะเป็นผู้ดูแลภาวะดังกล่าวใกล้ชิดอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องกังวลค่ะ ควรทำตามคำแนะนำของแพทย์ ซึ่งถ้าแพทย์พิจารณาแล้วว่าคุ้มความเสี่ยงที่จะทำ และผลที่จะได้จาก CT scan จะมีประโยชน์ต่อการรักษา ก็ควรทำ แนะนำพูดคุยกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง