ถามแพทย์

 • หากมีหูดหงอนไก่อยู่ การฉีดวัคซีน HPV จะหายขาดหรือไม่ แล้วหากไม่แสดงอาการ การฉีดจะช่วยป้องกันการแพร่ได้ไหม

 •  nanana997
  สมาชิก
  ผมอยากทราบว่าผู้ที่มีเชื้อ HPV อยู่แล้วแต่ไม่แสดงอาการ (พาหะ) ถ้ารับวัคซีนแล้วจะช่วย ยับยั้งการแพร่ไปสู่ผู้อื่น หรือหายขาดได้หรือไม่ แล้วสำหรับผู้ที่แสดงอาการ เข่น มีหูดหงอนไก่ขึ้น หากฉีดวัคซีนแล้วจะมีโอกาสหายขาดหรือไม่ครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ nanana997,

                        วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หากเป็นชนิด 2 สายพันธ์ุ จะไม่สามารถช่วยป้องกันการเป็นโรคหูดหงอนไก่ได้ แต่หากเป็นชนิด 4 หรือ 9 สายพันธ์ุ ก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ค่ะ

                        สำหรับโรคหูดหงอนไก่นั้น หากมีรอยโรคหูดปรากฏอยู่ หรือไม่มีปรากฏ แต่ยังมีเชื้ออยู่บริเวณผิวหนัง การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากลูก จะไม่สามารถช่วยรักษา หรือลดการเกิดโรคลงได้แต่อย่างใดค่ะ

                        แต่หากได้รับการรักษาจนหายแล้ว ไม่ว่าจะจากการใช้ยาทา การจี้ไฟฟ้า การผ่าตัด หรือหายไปเอง และไม่มีเชื้ออยู่ที่ผิวหนงัแล้ว หากไปฉีดวัคซีนป้องกัน ก็จะช่วยลดการติดเชื้อและการเป็นโรคในอนาคตได้ค่ะ แต่ก็ไม่ได้ 100% ค่ะ