ถามแพทย์

 • ไม่สะดวกไปฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ในวันที่โรงพยาบาลกำหนดนัดฉีดเข็มสุดท้าย จะสามารถเลื่อนไปอีก 1 เดือนได้ไหม

 •  Alisa0226
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ คือเราฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) มาทั้ง 2 เข็มแล้ว เหลือฉีดเข็มที่ 3 (เข็มสุดท้าย) แต่เราไม่สะดวกไปในวันที่โรงพยาบาลกำหนดนัดฉีดเข็มสุดท้าย สามารถเลื่อนวันฉีดไปอีก 1 เดือน(จากที่โรงพยาบาลนัด)ได้ไหมคะ? แล้วมีผลกระทบอะไรหรือป่าว

  Alisa0226  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณAlisa0226

  วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) เป็นวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ผลิตจากเชื้อไวรัสที่ตายแล้ว

  วัคซีนมะเร็งปากมดลูกสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9-26 ปี  ฉีดรวมทั้งหมด 3เข็ม หากอายุ 14 ปีขึ้นไป โดย 3 เข็มนั้นจะฉีดที่ 0 1 และ 6 เดือน

  หากไม่สะดวกฉีดตามวันที่แพทย์นัดในเข็มสุดท้าย สามารถเลื่อนไปได้ประมาณ 2-4 สัปดาห์ ไม่น่ามีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนค่ะ แนะนำแจ้งสถานพยาบาลที่ไปฉีดไว้ด้วยอีกครั้ง