ถามแพทย์

  • สอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงและผมตรวจhiv

  •  Man555
    สมาชิก
    ผมมีความเสี่ยงหลังจากไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ(มีการออรัลเช็ก)วันที่20มค.64 ผมตรวจเชื้อทั้งหมด3ครั้ง ครั้งที่1. 21วันหลังจากเสี่ยวผมซื้อชุดตรวจเองHIV 1&2 และ subtype O มาตรวจผลตรวจเป็นลบ ครั้งที่2.หลังจากวันที่เสี่ยงติดเชื้อ45วันได้ไปตรวจที่คลินิกแล็บผลออก non reactive ครั้งที่3.หลังจากวันที่เสี่ยงติดเชื้อ60วันไปตรวจที่คลินิกแล็บที่ใหม่ผลออกเป็น Negative By Immunochromatogarphic repid test Recombinante Ag Hiv-1/hiv-2:gp41,p24andgp36 คำถาม 1.การตรวจของคลินิกแล็บเป็นแบบFourth gencrationไหม ผลแม่นยำไหม 2.ผลตรวจเป็นลบทั้ง3รอบ ปิดเคสได้ไหมคับ 3.ผลตรวจออกมาเป็นลบทั้ง3รอบ ยังมีโอกาศเสี่ยงติดเชื้ออยู่ไหม