ถามแพทย์

 • สอบถามเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตว่าถ้าฉีดวัคซีนบาดทะยักไปก่อน จะมีผลต่อการบริจาคไหม

 •  Narisara Wongsuk
  สมาชิก
  เป็นผู้บริจาคโลหิตเป็นประจำคาะ แต่พอดีว่ามีนัดที่จะไปฉีดวัคซีนบาดทะยักเข็มสุดท้ายวันศุกร์นี้ ตั้งใจว่าจะไปบริจาคโลหิตในวันอาทิตย์​ ไม่ทราบว่าการฉีดวัคซีนกันบาดทะยักมีผลต่อการบริจาคโลหิตหรือไม่คะ หรือหากมีจะสามารถบริจาคได้อีกครั้งเมื่อใด ขอบคุณคาะ
  Narisara Wongsuk  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Narisara Wongsuk

  การรับวัคซีนป้องกันบาดทะยักมาก่อนหน้านั้นน่าจะไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการบริจาคเลือด เพราะวัคซีนตัวดังกล่าวไม่มีผลใดๆต่อเลือด และไม่ได้มีผลต่อผู้รับเลือดเช่นกัน

  ข้อห้ามในการบริจาคเลือดหลักๆเช่นมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด เอ  บี ซี ไวรัส hiv ซิฟิลิซ ดีซ่าน โรคโลหิตจาง วัณโรค หรือเบาหวาน ความดัน ไขมันสูงที่ยังควบคุมได้ไม่ดี

  แนะนำสอบถามกับทางรพ.ที่จะทำการบริจาคอีกครั้ง เพราะจะต้องมีการคัดกรองโรคต่างๆที่ติดต่อกันผ่านทางเลือดได้ต่อไปซึ่งควรจะต้องทำเป็นระยะๆ