ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์วันที่ 21 หลั่งข้างนอก วันที่ 24 ประจำเดือนก็มา จะตั้งครรภ์หรือไม่

  • คือมีเพศสัมพันธ์กับแฟน วันที่21 ไม่ได้ป้องกันแต่หลั่งข้างนอกค่ะ และวันที่24 ประจำเดือนก็มาค่ะ อยากจะทราบว่าไม่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ อนัญญา มูลมงคล,

                       การมีเพศสัมพันธ์โดยการหลั่งนอกนั้น จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4%-22% แต่หากประจำเดือนได้มาแล้ว โดยมาในช่วงวันที่ควรจะมา และเลือดออกมานาน 2-7 วัน ก็จะถือว่าเป็นประจำเดือนที่ปกติดี และแสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

                        แต่หากเลือดที่ออก ไม่ได้อยู่ในช่วงวันที่ประจำเดือนควรจะมา คือมีระยะห่างจากรอบเดือนที่แล้วน้อยกว่า 21 วัน (นับจกาวันแรกของประจำเดือนในรอบก่อน) หรือนานกว่า 35 วัน หรือมีเลือดออกเพียง 1 วัน ก็อาจไม่ใช่เลือดประจำเดือนก็ได้ ดังนั้น โอกาสที่จะตั้งครรภ์จึงยังอาจมีอยู่ได้