ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 3 วัน มีลิ่มเลือกเยอะกว่าปกติ เยอะจนล้นผ้าอนามัย ปกติไหม

 •  สุดา' รัตน์
  สมาชิก
  คือประจำเดือนมา3วันแล้ว และมีลิ่มเลือกเยอะกว่าปกติ พึ่งเปลี่ยนผ้าอนามัยไป1ชั่วโมง พอเข้าห้องน้ำ พบว่ามีเป็นลิ่มเลือดทั้งหมด เยอะจนล้นผ้าอนามัย ตกลงพื้นอีกด้วยค่ะ อาการแบบนี้ปกติไหมคะ .

  สวัสดีค่ะ คุณ สุดา' รัตน์,

                        หากประจำเดือมนมามีปริมาณผิดปกติ อาจเกิดจาก

                      - การตั้งครรภ์ แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น โดยเลือดที่ออกมา อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้

                      - มีโรคของมดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     - มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น ไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                      หากประจำเดือนในครั้งนี้มาช้ากว่ากำหนด แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย หากตรวจไม่พบ และปริมาณประจำเดือนเพิ่งมาเยอะเป็นครั้งแรก แนะนำควรลองสังเกตอาการไปก่อนค่ะ หากเลือดออกนานเกิน 10 วัน หรือประจำเดือนในครั้งต่อๆ ไป ยังคงมีปริมาณมาก แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ